Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5
Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Slide 10
Slide 11
Slide 12

Nieuws

Er zijn geen nieuwsitems gevonden.

Alle nieuwsberichten >>

Organisatie
Vertrouwd zakendoen

Brancheorganisatie
Zaken doen met Bouwbedrijf F. de Vries B.V. betekent concreet een aantal zekerheden. Bouwbedrijf F. de Vries is lid van de volgende brancheorganisaties op het gebied van bouw en onderhoud.

Bouwend Nederland
Bouwend Nederland creëert ruimte voor bouw- en infrabedrijven om economisch en maatschappelijk verantwoord bij te dragen aan een optimale ruimtelijke inrichting van Nederland. Kernwaarden hierbij zijn: herkenbaar, transparant, professioneel, slagvaardig, krachtig, betrouwbaar, bouwbreed, dicht bij de leden.

Bouwend Nederland - Afdeling Friesland
Bouwend Friesland is een vereniging van aangesloten bouw- en infrabedrijven in de regio Friesland. Deze vereniging bestaat uit ongeveer 300 leden.

Bouwgarant
Met de keuze voor Bouwbedrijf F. de Vries garandeert u zich van een optimale uitvoer van uw bouwplannen. Om onze klanten optimaal te verzekeren van kwaliteit en een zorgeloze bouwperiode zijn wij aangesloten bij de stichting Bouwgarant. Hierdoor bieden wij u zekerheid: kwalitiet, heldere afspraken, grip op de kosten, service, betrouwbaarheid en (Ver)Bouwgarantie. BouwGarant-aannemers worden periodiek getoetst.

Aangesloten bij...

Ondernemersvereniging Skarsterlan
De vereniging stelt zich tot doel, de verbetering van het ondernemersklimaat in de gemeente en ziet zichzelf als contactpersoon tussen de ondernemers en de gemeentepolitiek. Goede contacten met de plaatselijke media, zoals omroep Oskar en de Jouster Courant kunnen hierin een belangrijke factor zijn.

Certificering

Garantie Instituut Woningbouw
Het GIW heeft -samengevat- als doel het bevorderen van de kwaliteit van koophuizen en koopappartementen in Nederland, het bevorderen van vertrouwen tussen koper en ondernemer en het verschaffen van waarborgen en het aanbieden van oplossingen voor het geval er iets mis gaat.

Komo Attest
Kozijnen van Bouwbedrijf F. de Vries B.V. worden geleverd onder KOMO attest met productcertificaat en 10 jaar verzekerde SGT-Garantie.

Politiekeurmerk Veilig Wonen®
Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen® zijn er extra zekerheden voor de eindgebruiker. Dit betekent bijvoorbeeld dat de ramen en deuren zijn aangepast en dat de sloten van de voordeur en ramen minder makkelijk te forceren zijn. Uiteindelijk zijn de kozijnen en ramen van Bouwbedrijf F. de Vries B.V. inbraakwerend geveltimmerwerk!

Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT)
De Stichting Garantiefonds Timmerwerk (SGT) is opgericht door de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten (NBVT). Bij het SGT zijn ruim 130 timmerfabrikanten aangesloten. Zij moeten in het bezit zijn van de vereiste KOMO-kwaliteitsverklaringen en worden gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Keuringsbureau Hout (SKH). Kozijnen, deuren en ramen met SGT hebben 10 jaar garantie. De kwaliteitseisen hebben betrekking op de constructie van het product, waardoor een langere levensduur kan worden gegarandeerd. Er worden geen milieueisen gesteld aan het materiaalgebruik en de productie.